Sytuacja finansowa firmy

Szczególne zainteresowanie sytuacją finansową firmy wykazują też banki przy udzielaniu kredytów. Dokonują one szczegółowej oceny tej sytuacji również w czasie wykorzystania kredytów przez przedsiębiorstwo, dążąc do określenia potencjalnej możliwości terminowego regulowania zobowiązań przez dłużnika. W razie pogorszenia sytuacji finansowej dłużnika banki ograniczają kredyt, zwiększają stopę ich oprocentowania, a nawet mogą żądać przedterminowej spłaty kredytu.

Analizę finansową przedsiębiorstwa wykorzystują również firmy ubezpieczeniowe w przypadku przejmowania ryzyka niewypłacalności odbiorców firmy. W ocenę sytuacji finansowej wnikają władze skarbowe przy rozpatrywaniu wniosków o odroczenie płatności podatków.[1]

Ogólnie biorąc, ocena sytuacji finansowej firmy dokonywana jest w różne skali oraz z różnych punktów widzenia przez jej otoczenie i stanowi podstawowy element standingu przedsiębiorstwa, czyli jego pozycji konkurencyjnej, wiarygodności i siły ekonomicznej na rynku.


[1] W. Bień, po. cit., s. 80.