Cel i przedmiot analizy finansowej

Celem analizy finansowej jest przygotowanie informacji o wynikach działalności i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Informacje te umożliwiają poznanie i ocenę zjawisk gospodarczych, następnie opracowanie sposobów usprawnienia działalności przedsiębiorstwa i określenie ekonomiczno-finansowych skutków proponowanych decyzji.[1]

Przedmiotem analizy finansowej jest:

  1. struktura aktywów (proporcje między majątkiem trwałym i obrotowym, rotacja aktywów, polityka inwestycyjna i amortyzacyjna),
  2. finansowanie (pochodzenie i zmiany kapitału, struktura pasywów, terminy spłaty zobowiązań, bezpieczeństwo finansowe),
  3. płynność środków (zdolność płatnicza, upłynnienie majątku, pokrycie majątku kapitałem),
  4. zysk (ocena wielkości bezwzględnych i względnych), czyli analiza rentowności.[2]


[1] T.Jachna, M.Sierpińska, Ocena bieżącej działalności firmy, Kraków 1991, s.39.

[2] T.Waśniewski, W.Skoczylas, Analiza finansowa przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, Rachunkowość nr 3, s.83.

1 myśl w temacie “Cel i przedmiot analizy finansowej

Możliwość komentowania jest wyłączona.