Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa dotyczy bieżących i przyszłych warunków jego funkcjonowania. Ma ona na celu rozpoznanie szans i uwzględnienie ryzyka związanego z otoczeniem oraz określenie na tej podstawie silnych i słabych punktów przedsiębiorstwa. Analiza otoczenia pozwala na określenie czynników kształtujących wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa, w większości niezależnych od jego pracy.

Zasadniczą częścią analizy działalności przedsiębiorstwa jest analiza ekonomiczna. Obejmuje ona dwa działy:

–         analizę finansową,

–         analizę techniczno-ekonomiczną.[1]

 

Rys.1. Analiza działalności przedsiębiorstwa

Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Ocena warunków społecznych i   prawnych

Analiza

Rynku

Analiza

konkurencji

 

Analiza ekonomiczna

Analiza

finansowa

Analiza

techniczno-ekonomiczna

 

          Synteza wyników analiz

i przygotowanie decyzji przyszłych okresów

Źródło: M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2002, s.12.[1] M.Sierpińska, T.Jachna, op. cit., s.13.

1 myśl w temacie “Analiza otoczenia przedsiębiorstwa

Możliwość komentowania jest wyłączona.